BeInspired

p

This page is dedicated to Czech students. It is about a project connecting arts and physics. The outcome will be an exhibition that you will have the opportunity to see at the ICHEP 2024 venue during the conference.

O čem projekt je

Projekt propojuje umělecký svět a fyziku

  • Nechte se inspirovat částicovou fyzikou a vytvořte vlastní výtvarné umělecké dílo, nebo pohybovou choreografii
  • Vaše práce budou vystaveny v Konferenčním centru Praha v rámci celosvětově nejprestižnější mezinárodní konference o částicové fyzice ICHEP2024, která se koná 18. – 24. července Praze. 
  • Projekt vede Micheal Hoch z Technologického institutu v Karlsruhe, zakladatel popularizačních programů  art@CMS, ORIGIN a Cultural Collisions
  • Na projektu spolupracuje malířka Petra Buzková a choreografka Lucie Charouzová
  • V rámci projektu bude možnost diskuzí s předními částicovými fyziky v ČR

Jak bude projekt probíhat

 

  • Na úvodním workshopu  26.1. 2024 se studenti se svými vyučujícími absolvují přednášku o částicové fyzice a zúčastní se výtvarné, nebo pohybové aktivity. Tento workshop povede Michael Hoch, který je autorem celé myšlenky a podobné projekty pořádá po celém světě.
  • Na základě tohoto setkání začnou studenti se svými vyučujícími téma umělecky zpracovávat. Pokud se hlásíte sami, tak Vám odborné vedení v případě Vašeho zájmu zajistíme. Zpracování je čistě na Vás, žádná omezení, co se týče formy, nejsou. Práce by měly být hotovy do konce května.
  • Během zpracování budete moci využít konzultací s částicovými fyziky i s umělci. Můžete je pozvat na svou školu, nebo za nimi přijet. Můžete je požádat o radu, názor, besedu, workshop či přednášku.
  • V průběhu února se budete moci zúčastnit online prohlídky laboratoře CERN.
  • V březnu dostanete možnost vizuální způsobem zpracovat část dat z experimentu ATLAS v CERN. Vše online pod vedením fyziků, kteří na experimentu ATLAS pracují.
  • V průběhu jara 2024 se uskuteční dvě online setkání, při kterých budete prezentovat svůj pokrok ve Vaší tvorbě organizátorům projektu BeInspired@ICHEP2024.
  • Výstupem je výstava na konferenci ICHEP 2024. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat (beinspired@ichep2024.org).

Plakát

Plakát ke stažení najdete zde

Přihlášky

Deadline na registraci prodloužen do 21. 1. 2024

Přihlášku najdete zde

Program zahajovacího workshopu 26. 1. 2024

Pořadatelé: FJFI ČVUT, MFF UK, FZU AV ČR, ICHEP 2024

Místo konání: FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha

Datum konání: 26. 1. 2024

09:00 –  9:40   Přivítání a registrace 

09:45 – 10:00  Úvodní slovo

10:00 – 10:25  Daniel Scheirich: Přednáška o částicové fyzice 

10:40 – 11:30  Workshopy v malých skupinkách

                          Mlžné komory

                          Michael Hoch:    Colour experiments

                          Petra Buzková:    Výtvarná dílna 

11:30 – 12:30  Přestávka na oběd

11:30 – 15:00  Lucie Charouzová: Pohybová dílna

12:30 – 15:10  Workshopy v malých skupinkách

                          Mlžné komory

                          Michael Hoch: Colour experiments

                          Petra Buzková: Výtvarná dílna

15:10 – 17:00   Michael Hoch: Workshop 3D event display

Medailonky

Michael Hoch

Michael Hoch

Michael Hoch se narodil ve Vídni, vystudoval aplikovanou fyziku na Technické univerzitě ve Vídni a pokračoval v pedagogickém studiu fyziky a sportu na Vídeňské univerzitě. Během své akademické dráhy se věnoval různým uměleckým projektům, doktorát z částicové fyziky dělal v CERN, kde strávil tři roky, a dalších šest let pak pracoval jako zaměstnanec CERN. Zejména hrál klíčovou roli při návrhu velkého subdetektoru THE ALICE TPC field cage pro projekt CERN-LHC v rámci vědecké kolaborace ALICE.Po nástupu do pozice seniorního fyzika Rakouské akademie věd se Michael Hoch v rámci kolaborace CMS vrátil ke své umělecké činnosti. V roce 2012 založil mezioborový vědecký a umělecký program art@CMS, po němž v roce 2017 následovalo založení sítě ORIGIN. Oba programy, art@CMS a ORIGIN, mají za cíl podporovat globální dialog mezi vědeckou a tvůrčí komunitou s důrazem na oslovení vzdělávacích institucí a mladé generace.

Během posledních 12 let Hoch inicioval, plánoval a vedl řadu mezinárodních projektů v oblasti komunikace vědy a umění a získal si uznání za své odborné znalosti v oblasti vytváření mezioborových dialogů prostřednictvím globálních sítí. V roce 2017 obdržel od Evropské fyzikální společnosti cenu “Science Communication”. Od roku 2020 působí Hoch jako hostující profesor na Floridské státní univerzitě a od roku 2022 je zaměstnán na Technologickém institutu v Karlsruhe (KIT).

Hochovy zkušenosti s vedením dialogu mezi vědou a uměním jsou patrné z úspěšných projektů v Koreji, USA, Kanadě, Japonsku, Ománu, Kolumbii, na Balkáně, ale i v Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Francii a z probíhajících iniciativ v Německu. Tyto mezinárodně uznávané akce, vždy se vzdělávací složkou, získaly řadu ocenění za svůj inovativní a inspirativní přístup k transdisciplinární spolupráci.“Jako vědce mě fascinuje snaha o globální spolupráci mnoha kreativních kolegů, kteří se věnují základnímu výzkumu, stejně jako obrovská složitost špičkových přístrojů v CERN, které nám umožňují dekódovat přírodu. A jako umělce mě okouzluje vnitřní geometrie a obrovské měřítko vědecké architektury v CERNu, která vytváří dechberoucí estetiku a krásu,” říká Michael Hoch.

Petra Buzková/PJOTRA

Petra Buzková/PJOTRA

Petra Buzková/PJOTRA vystudovala malbu na brněnské Fakultě výtvarných umění. Jejím hlavním vyjadřovacích prostředkem je malba. V posledních pěti letech malovala zejména olejem. Tato technika jí dovoluje se k obrazům neustále vracet a zasahovat do nich. Zároveň jí u této techniky fascinuje možnost vrstvení jednotlivých odstínů barev a vrstvení barev krycích s transparentními. Prostor a atmosféru obrazu vytváří zásadně souzvukem barev. Mimo ateliér, například když tvoří v omezených podmínkách domova, vytváří detailnější a často realističtější kresby mikrofixem a pokud maluje doma, tak často akvarelem. Barva jako matérie, její kontrasty nebo naopak monochromnost jsou tím, co jí přitahuje. Práce s barvou jí nejen těší, ale také nutí hledat a objevovat nové cesty, jak s ní nakládat.

Témata její práce jsou často introspektivního charakteru. Vždy se však snaží své vnitřní pochody vyjadřovat tak, aby je divák četl jednoduše, byť svými slovy. Často v jejích obrazech najdete různé symboly či slova, která odkazují buď k jejím vzpomínkám nebo k obecně platným termínům zejména například z oboru psychologie. Několikrát takto ve svých malířských cyklech pracovala s literaturou a jejím individuálním chápáním, které jí přirozeně nutí k vizualizaci a následnému ztvárnění prostřednictvím malby. Takto zastřešené byly například její cykly maleb s názvem Strom, opřené o Exupéryho Citadelu nebo cyklus maleb Introspekce jejíž inspiračním zdrojem byla kniha od Thomase Moora s názvem Kniha o duši. Zatím posledním cyklem inspirovaným konkrétní knihou je soubor maleb nejdříve menších formátů akvarelů s motivem můr a posléze větších formátů pláten malovaných olejem, ve kterých můry už značně stylizuji do forem jakýchsi nových bytostí. Kniha, která jí k tomuto tématu dovedla se jmenuje Osobní totem.

Lucie Charouzová

Lucie Charouzová

Lucie Charouzová je absolventkou taneční konzervatoře Duncan Centre, dále pokračovala ve studiu na HAMU obor pedagogika tance. Aktuálně působí jako pedagožka v ZUŠ Libčice nad Vltavou a externě na HAMU. Několik let spolupracuje s Mirkou Eliášovou, s významnou českou choreografkou, a je tanečním interpretem v několika tanečních inscenacích jako např.: Svět z papíru, Boxinbox, Momo, Škatulení, Kuchyňská revue a další. Jejím významným profesním mezníkem byla i spolupráce s bratry Formany, kdy byla součástí opery Jeníček a Mařenka, která se hrála ve Státní opeře. Dále také spolupracuje s CreWcolletive, kde je součástí několika tanečních improvizačních happeningů.

Daniel Scheirich

Daniel Scheirich

Daniel Scheirich obdržel svůj titul PhD na University of Michigan v USA. Během studií strávil čtyři roky v CERNu ve vzrušující době, kdy byl poprvé spuštěn největší urychlovač světa, LHC. V současné době žije v Praze se svojí ženou a dvěma dětmi. Pracuje jako vědec a přednášející na Univerzitě Karlově. Kromě vědy se Daniel baví také kreslením a své kresby rád využívá při popularizaci vědy.